Frågor om aktiebolag

Vad är ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet och har ett registrerat aktiekapital på minst 50 000 kr. Bolaget har ett unikt organisationsnummer registrerat hos Bolagsverket.

Vad kostar lagerbolaget?

Det kostar 6 900 kr exkl. moms. Priset består av vårt arvode (3 800 kr) och Bolagsverkets avgifter (3 100 kr).

Hur snabbt får jag mitt bolag?

Efter din beställning har du handlingarna på din e-post inom ca 2 timmar, förutsatt att beställningen kommer under kontorstid. När du öppnat ditt nya bankkonto och fört över 50 000 kr skickar du påskrivna handlingar tillsammans med bankintyg till oss. Vi sänder din generalfullmakt när vi mottagit dessa handlingar. Då kan du påbörja din verksamhet.

När kan affärer göras i bolaget?

Affärer kan göras redan samma dag som du beställt bolaget, förutsatt att köpet blir fullbordat. Köpet är fullbordat då 50.000 kronor har inbetalats på lagerbolagets konto samt att avtalet om köp av lagerbolag har undertecknats av förvävaren.

Varför är lagerbolag ett bättre alternativ än att nyregistrera ett bolag?

Med lagerbolag får du direkt ett organisationsnummer och kan starta din verksamhet omedelbart. Tidsvinsten blir markant då du slipper vänta på Bolagsverkets handläggning av nybildningsärendet som är både tidsödande och krångligt. Vid nyregistrering av ett aktiebolag måste du vänta på organisationsnumret tills hela ärendet är komplett, avgiften är betald och namnet har gått igenom Bolagsverkets granskning. Du slipper både kö- och handläggningstider.

Vem sköter kontakten med Bolagsverket?

Vi sköter all kontakt med Bolagsverket, bistår med bolagsrättslig kompetens och arbetar för att just ditt ärende skall registreras snabbt och korrekt.

Måste firmatecknaren vara bosatt i Sverige?

Aktiebolagslagen säger att hälften av samtliga ledamöter och hälften av samtliga suppleanter ska vara folkbokförda inom EES-området. Om bolaget inte har en firmatecknare mantalsskriven i Sverige måste åtminstone en delgivningsbar person folkbokförd i Sverige anmälas till Bolagsverket.

Vilka räkenskapsår finns tillgängliga?

Det vanligaste räkenskapsåret är kalenderår men det kan också vara ett så kallat brutet räkenskapsår. Från och med 1 januari 2011 går det att välja valfri månad som starten på sitt räkenskapsår. Vi kan leverera lagerbolag med valfritt räkenskapsår.

När kan bolaget ansöka om F-skatt?

Lagerbolag innehar inte F-skatt. Detta är något som den nya styrelsen från första dag kan ansöka om hos Skatteverket.