Vad är ett Aktiebolag?

Aktiebolag är en bolagsform som skapas av en eller ett flertal grundare. Ett aktiebolag är sin egna juridiska person. Detta innebär att aktiebolaget har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person men ägarna i bolaget är varken ansvariga för bolagets skulder eller åtaganden. På så viss riskerar du som aktieägare i ett aktiebolag inte att förlora mer kapital än det du investerat i ditt AB. Ett aktiebolag är varje år skyldiga att skicka en årsredovisning till Bolagsverket samt att en aktiebok över ägarna i bolaget ska finnas god till hand. Det är bolagsstämman som styr aktiebolaget. Det är i bolagsstämman som aktieägarna tar sina besluta gällande hur bolaget ska hanteras utifrån de bestämmelserna och reglerna som finns i bolagsordningen och aktiebolagslagen.

aktiebolag lagerbolag

Beställ ditt lagerbolag hos Aktiebolagnu.se

aktiebolag lagerbolag

Starta Aktiebolag

När du ska starta aktiebolag så är AktiebolagNu.se helt rätt leverantör. Vi har allra redan hjälpt hundratals svenska företagare starta sina aktiebolag i Sverige.  Vi kommer att se till att du har alla de nödvändiga dokument du behöver. Det enda du behöver göra är att besöka din valda bank och öppna ditt bolagskonto och sätta in aktiekapitalet på 50,000 kronor. Beroende på hur snabb du är med att öppna bolagskontot, så kan du ha  organisationsnumret till ditt aktiebolag inom 2-3 timmar. Det är även att rekommendera att du startar ett holdingbolag i samband med ditt aktiebolag då detta ger dig stora fördelar när det kommer till din aktiva verksamhet. Om du vill komma igång betydligt snabbare med ett aktiebolag så rekommenderar vi att du väljer att starta lagerbolag via oss. 

Aktiebolag Fördelar

Ansvarsbegränsning

När du startar aktiebolag så görs det en separation på din personliga ekonomi och ditt aktiebolags. Detta innebär att ägarna av ett aktiebolag har begränsat ansvar för bolagets skulder.

Anställ Dig Själv

Som ägare av ett aktiebolag så har du ett flertal förmåner som att du kan anställa dig själv i ditt egna företag. Detta innebär att du kan ta del av fördelar som sjukpeng och andra förmåner som vanligtvis en anställd i ett aktiebolag har.

Svenskt Organisationsnummer

Till skillnad från en enskild firma så får du ett separat organisationsnummer när du startar aktiebolag som identifierar ditt bolag som sin egna juridiska person.

22% i Vinstskatt

Ett aktiebolag ger dig en låg beskattning på 22% i vinstskatt. Du har även möjlighet till en lågbeskattad utdelning vart år, en förmån du inte får med andra bolagsformer i Sverige.

En eller flera personer

Till skillnad från en enskild firma i Sverige där du enbart kan ha en ägare, så kan du med ett aktiebolag ha ett flertal aktieägare. Detta underlättar för större verksamheter då ägarandelen klart är tydligt i aktieboken.

Kunder, Leverantörer, Banker

När du har valt att starta aktiebolag så har du en större fördel jämfört med andra svenska bolagsformer. Detta beror mycket på att det anses vara mer professionellt att använda sig utav ett AB istället för exempelvis starta kommanditbolag.

Starta Lagerbolag

Möjligheten att starta lagerbolag snabbt och enkelt är otroligt gynnsamt för företagare som snabbt vill komma igång med sina aktiebolag. Ett lagerbolag är ett färdigbildat aktiebolag som du enbart behöver öppna bolagskonto samt ansöka om F-skatt för innan du kan komma igång med din verksamhet. Lagerbolaget får sitt egna organisationsnummer och så fort du fått din F-skatt för ditt lagerbolag så kan du påbörja dina aktivitet. Om du vill slippa sätta in 50 000 kronor i aktiekapital så kan du istället använda dig utav en så kallad apportegendom. Apportegendom innebär att du använder dig av lös eller fast egendom som aktiekapital istället för 50 000 kronor på ditt bolagskonto. Om du istället vill använda dig utav apportegendom så rekommenderar vi att du kontaktar en av våra handläggare för mer information om hur du snabbt startar lagerbolag med apportegendom.

aktiebolag lagerbolag

Vi hjälper dig starta lagerbolag på dagen!

lagerbolag

Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett moderbolag som äger tillräckligt med rösträtt i ett annat företag för att styra dennas policy och ledning. Företaget har ingen verksamhet eller aktiv verksamhet själv; istället äger ett holdingbolag  tillgångar i ett eller flera företag, även kallat dotterbolag. Vi rekommenderar alla våra kunder att starta holdingbolag samtidigt som de startar sina aktiva aktiebolag.

Detta för att du på så sätt redan från start kan börja expandera din verksamhet. När du väljer att starta holdingbolag via AktiebolagNu.se så blir du alltid tilldelad en personlig handläggare som hjälper dig hela vägen med uppstarten av ditt holdingbolag i Sverige. 

Frågor och Svar

När kan jag börja använda bolaget?

Så fort vi har fått in de undertecknande dokumenten ifrån dig tillsammans med ett likvidintyget ifrån banken, så skickar vi dig en generalfullmakt. Det är med generalfullmakten som bevisar vilka  firmatecknarna är samt att det är detta dokument vi sköter omregistreringen hos Bolagsverket med.

När ska jag sätta in aktiekapitalet?

Efter att du har gjort din beställning hos oss här på Aktiebolag Nu, så skickar vi ut alla de handlingar samt bankfullmakten som ger dig som bolagstecknare rätten att öppna ett bolagskonto för ditt AB. När aktiekapitalet är insatt så får du ut ett likvidintyg som styrkar att du satt in aktiekapitalet på 50 000 kronor.

Vad behövs för att bilda bolag med apportegendom?

Det som behövs för att bilda bolag med apportegendom är uppgifter om ägaren eller ägarna, information om egendomen samt att om verksamheten ska överlåtas så behövs det en balans och resultatrapport. Sedan ska en revisor skriva ett yttrande om betalning med din apportegendom. Har du mot förmodan ingen revisor idag så kan vi rekommenderar en av våra samarbetspartners.

Vilket säte ska lagerbolaget ha?

När man talar om bolagets säte så är det styrelsens säte man talar om. Sätet är vanligtvist den kommun där verksamhetens huudsakliga verksamhet bedrivs. Din bolagsstämma ska alltid hållas där du har ditt bolagssäte.

Aktiekapital 50 000 kronor eller 100 000 kronor eller högre?

Det var den  oktober 2010 som aktiekapitalet för ett aktiebolag i Sverige sänkes från 100.000 kronor ner till 50.000 kronor. Sänkande av aktiekapitalet i Sverige var för att främja mer registreringar av aktiebolag i Sverige. Vilket även har blivit resultatet av det låga aktiekapitalet.

Är ett SUF bolag ett bättre alternativ?

När det kommer till att starta aktiebolag så finns det många företagare som istället väljer att öppna SUF bolag. Ett SUF bolag är helt enkelt ett brittiskt vilande aktiebolag som du genom en filial(SUF) registrerar en avdelning av bolaget i Sverige. På grund av regler inom EU så får ett SUF bolag samma rättigheter och skyldigheter som ett vanligt svenskt aktiebolag.

Kontakta Oss

aktiebolag

* Vi delar ej din information med tredje-part.